Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na terenie platform, przebudowa rozdzielnic NN, remonty instalacji AKPiA oraz agregatow prądotwórczych, prace ślusarskie związane z naprawą i wymianą tras kablowych i przejść ogniowych typu Rochstech. Praca w systemie Ex.