Przekop Mierzei Wiślanej

kompleksowa przebudowa infrastruktury energetycznej sieci SN, budowa stacji SN dla potrzeb budowy.

VW Poznań

Prace elektryczne i teletechniczne w zakresie budowy układów zasilań  związanych z rozbudową zakładu produkcyjnego.

GPNT ( Gdański Park Naukowo Technologiczny )

Kompleksowe prace energetyczne w obrębie głównych rozdzielnic budynków  w zakresie naprawy automatyki i układów sterowań  zasilania podstawowego i  awaryjnego.

Yangtorp, Szwecja

Dla zlecenie szwedzkiego centrum medycyny chińskiej oraz kurortu Yangtorp, przeprowadzono kompleksowy remont instalacji elektrycznej. Współpraca obejmowała również dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA, dostawę modułu automatyki SZR oraz prefabrykację rozdzielnic NN.

 

 

 

Szkoła Muzyczna w Elblągu

Dla Głównego Wykonawcy – Skanska S.A. – wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne na Sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu dla zadania „Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu”. Wykonano kompleksowe instalacje elektryczne w ramach budowy Sądu Rejonowego i Okręgowego w Elblągu.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdynii

Współpraca z PPNT w Gdyni obejmuje: nadzór nad pracami projektowymi i realizacją przebudowy układu zasilania RG (rozdzielni głównych), zespołów prądotwórczych (agregatów 1MW), UPS. Ponadto zapewniamy stałą obsługę w zakresie konserwacji i przeglądów serwisowych stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, rozdzielni SN i NN.

Keller Polska

Prace na terenie Grupy LOTOS: wykonanie przebudowy infrastruktury energetycznej NN, SN. Usunięcie kolizji instalacji teletechnicznych i energetycznych.

Alstal Grupa Budowlana

Wykonanie projektu i realizacja instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej na terenie kompostowni Ełk.

EL-PUK, k/Konstantynowa Łódzkiego

Wykonanie instancji elektrycznej zasilania całego obiektu (instalacja SN i NN), instalacji odbiorczych wraz z instalacją teletechniczną. Prefabrykacja tablic rozdzielczych. Kompletna przebudowa sieci SN zewnętrznych. Inwestycja pod klucz.

         

Kampmann Polska

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilania obiektu, montaż stacji transformatorowej, prefabrykacja i uruchomienie rozdzielnic, oraz sterowania urządzeniami wentylacyjnymi firmy Kampmann.

       

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

Dla oczyszczalni w Ełku wykonano instalację elektryczną ogrzewania pochodni, ogrzewania komór, oraz wykonano instalację elektryczną i automatykę układu zapłonu pochodni. Wykonanie instalacji wraz z projektem.

OSMO Anlagenbau GmBH & Co. KG

Dla niemieckiego kontrahenta z branży przemysłowej, wykonano kompleksowo instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

Sierra Ivory Apartments

Dla powstałych na terenie Sierra Golf Club apartamentów, wykonano instalacje SN a także dostarczono wraz montażem i uruchomieniem stację SN. Wykonano także linie zasilające SN. Kompleksowe przygotowanie placu budowy.

Bo Concept, Sopot

Wykonanie instalacji zasilającej i odbiorczej w obiekcie duńskiej sieci sklepów z meblami, w Sopocie. Wykonanie projektu i montaż instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru – ISA. Inwestycja pod klucz.

Masterlink

Dla Firmy Masterlink w Gdańsku, wykonano projekt oraz kompleksowe roboty instalacji elektrycznych od linii SN poprzez stację transformatorową, zasilanie rezerwowe i instalacje wewnętrzne.

 

LPP

Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznej, teletechnicznej, komputerowej i kontroli dostępu w sieci sklepów Reserved oraz Cropp Town na terenie całego kraju.

CH Kowale, Gdańsk

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji SN. Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych. Dostawa i montaż systemów SSP, SWIN, CCTV, KD, IT, DSO. Wykonanie instalacji oświetleniowej. Montaż i uruchomienie inst. rezerwowego zasilania. Sterowanie i wizualizacja instalacji oświetleniowej.

CH Tesco, Gdańsk

Projekt instalacji zasilania NN i SN, zasilania gwarantowanego (agregaty prądotwórcze). Kompleksowe wykonawstwo instalacji zasilania układami silnikowymi, instalacji IT, SWIN i CCTV oraz wizualizacja systemów elektrycznych i teletechnicznych.

CH Auchan, Gdańsk

W części gastronomicznej w CH Auchan – kompleksowe wykonanie robót elektrycznych, tablic rozdzielczych, instalacji teletechnicznych.

Leroy Merlin, Warszawa

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania całego obiektu (instalacja NN), instalacji odbiorczych. Prefabrykacja tablic rozdzielczych. Kompletna przebudowa zewnętrznych sieci SN. Inwestycja pod klucz.

LG Digital

Dla obiektu zlokalizowanego w Kobierzycach wykonano montaż tras kablowych, a także kompleksową instalację w hali dystrybucji energii.      

LG Philips

Projekt instalacji zasilania NN i SN, zasilania gwarantowanego (agregaty prądotwórcze). Kompleksowe wykonawstwo instalacji zasilania układami silnikowymi, instalacji IT, SWIN i CCTV oraz wizualizacja systemów elektrycznych i teletechnicznych.