Energetyka

Proelectric oferuje szeroki wachlarz usług w dziedzinie energetyki:

 • Projektowanie, montaż, rozruch i utrzymanie stacji energetycznych – w tym rozdzielnic SN
 • Montaż i utrzymanie linii napowietrznych SN
 • Montażu łączników zdalnie sterowanych w sieciach SN
 • Budowa przyłączy do sieci energetycznej
 • Budowy i przyłączania kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych SN, nN
 • Montaż wraz z utrzymaniem urządzeń elektrycznych w elektrowniach i rafineriach SN
 • Modernizacja istniejących rozdzielnic SN
 • Elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne.

Ponadto, świadczymy wysokiej jakości usługi obejmujące projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych:

 • Projektowanie nowo budowanych instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie okablowania instalacji elektrycznych i energetycznych
 • Wykonywanie przyłączy zasilających niskiego i średniego napięcia
 • Wykonywanie rozdzielni elektrycznych do 4000A
 • Dostawa i uruchomienie stacji transformatorowych 15kV/400VA
 • Przebudowa linii średniego napięcia
 • Wykonywanie elektrycznych systemów grzewczych
 • Wykonywanie instalacji oświetleniowych
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Montaż i rozruch urządzeń do procesów technologicznych
 • Diagnostyka oraz naprawa instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych (potwierdzonych protokołami pomiarów)

Oferta

Projektowanie
Zasilania gwarantowane
Energetyka
Rozdzielnice elektryczne
Automatyka
Rozwiązania dla przemysłu stoczniowego
Teletechnika
Rozwiązania dla przemysłu petrochemicznego