ORLEN – Baza Paliw Mościska

Baza Paliw Mościska – Kompleksowa budowa infrastruktury automatyki, energetyki, układów sterowań, przebudowy rozdzielni NN na terenie Bazy Paliw. Budowa kompletnej instalacji odzysku par benzyn.

Grupa Lotos Projekt Kompresory

Kompleksowa wymiana kabli SN ,wraz z przebudowa pól rozdzielczych i skrzyń przyłączeniowych dla głowic kablowych kompresorów – montaż i uruchomienie .

Grupa Lotos Projekt Krystalizatory

kompleksowa dostawa montaż i uruchomienie urządzeń automatyki i pneumatyki wraz z wizualizacją pracy systemu.

Grupa Lotos Projekt EFRA

Instalacje elektryczne, automatyka, pneumatyka w obrebie nowych instalacji HGU, DCU. Kompleksowa dostawa konstrukcji stalowych na całe zakres inwestycji dla potrzeb instalacji elektrycznych, automatyki.

Grupa LOTOS S.A.

Kompleksowe wykonanie remontu instalacji oświetlenia awaryjnego, dostosowanie rozdzielnic do pomiaru zużytej energii, remont zasilania i sterowania agregatu pompowego, rozbudowa rozdzielnic NN, usunięcie kolizji instalacji elektrycznej SN, remont pompowni chemikaliów, rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falownik.

LOTOS Oil

Remont rozdzielni energetycznej RB3 obejmujący dostawę i montaż. Wykonanie okablowania pod pola rozdzielnicy, układu pomiarowego, dokumentacji jakościowej i powykonawczej oraz rozruchy instalacji.

LOTOS Serwis

Rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falowniki. Dostawa, montaż rozdzielni. Rozruchy instalacji. Wykonanie kompleksowej instalacji sieci strukturalnej TECHNIP.

Petrochemia Płock

Realizacje zadań w instalacjach AKPiA, elektrycznych oraz teletechnicznych.