CRIST Offshore

Dla Crist Offshore, dostarczyliśmy rozdzielnice elektryczne wraz z uruchomieniem instalacji. Dokonaliśmy przebudowy istniejącej infrastruktury energetycznej (stacja SN, rozdzielnica NN <4000A) oraz świadczymy usługi serwisowe.

LOTOS Petrobaltic

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na terenie platform, przebudowa rozdzielnic NN, remonty instalacji AKPiA oraz agregatow prądotwórczych, prace ślusarskie związane z naprawą i wymianą tras kablowych i przejść ogniowych typu Rochstech. Praca w systemie Ex.