Rozwiązania dla przemysłu stoczniowego

Proelectric oferuje szeroki zakres rozwiązań dla przemysłu stoczniowego, obejmujący:

 • Wykonywanie rozdzielnic i paneli kontrolnych
 • Nadzorowanie i uruchamianie
 • Podłączanie systemów automatyki statkowej
 • Montowanie i podłączanie kabli; wysokiego i niskiego napięcia
 • Instalacja, podłączenie systemów przeciwpożarowych
 • Instalacja końcowego sprzętu elektrycznego
 • Instalacja i podłączenie instalacji światłowodowej
 • Instalacja i podłączenie systemów monitorujących
 • Uruchamianie i testowanie
 • Remonty, przeglądy oraz konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Wykonawstwo, remonty, przebudowy rozdzielnic elektrycznych
 • Serwis

Oferta

Projektowanie
Zasilania gwarantowane
Energetyka
Rozdzielnice elektryczne
Automatyka
Rozwiązania dla przemysłu stoczniowego
Teletechnika
Rozwiązania dla przemysłu petrochemicznego