CANPOL BABIES

Dla producenta artykułów dziecięcych, dokonano budowy nowego zakładu produkcyjnego, która stanowiła realizację pod klucz. Ponadto, wykonano projekty instalacji elektrycznej sieci SN, NN, a także projekty instalacji teletechnicznych, IT, SAP i DSO. Wykonano wizualizację systemów automatyki instalacji. Zadania zrealizowano wraz z uruchomieniem produkcji.

SOKPOL Koncentraty

Dla fabryki soków k/Wilków przeprowadzono remont i modernizację zasilania hal produkcyjnych i oczyszczalni oraz wykonano sterowanie urządzeń typu Flottweg i Schiller.

Komers Internationale Gorzelnia Goszyn

Dla obiektu gorzelni, wykonano instalację automatyki wyparek. Wykonano instalację zasilania i sterowania układem regulacji ciśnienia i temperatury.