Cemat Silicon, Warszawa

Dla polskiej firmy specjalizującej się w produkcji płytek krzemowych, wykonano instalację sterowania układu centrali MAHU wraz z montażem urządzeń PIFF i FFU (Zander) dla pomieszczeń czystych wydziału Epitaksji. Celem instalacji jest utrzymanie zadanej temperatury i wilgotności powierza wyjściowego z centrali oraz temperatury wody lodowej zasilającej obiekt.

Flextronix

Wykonanie instalacji i uruchomienie sterowania układu centrali MAHU oraz montaż urządzeń. Wdrożenie Systemu Monitorowania Pomieszczeń (RMS), wykonanie układu rejestracji wartości wilgotności i temperatury w pomieszczeniu produkcyjnym wraz ze stacją komputerową do archiwizacji pomiarów, a także montaż i uruchomienie centrali HVAC.

PZL Świdnik

Dla polskiego producenta śmigłowców, wykonano następujące usługi: wdrożenie Systemu Monitorowania Pomieszczeń (RMS), wykonanie układu rejestracji wartości wilgotności i temperatury w pomieszczeniu produkcyjnym wraz ze stacją komputerową do archiwizacji pomiarów, a także montaż i uruchomienie centrali HVAC.