Dla stoczni CRIST kompleksowo wykonano instalacje elektryczne związane z przebudową zasilania stacji SN oraz instalacji NN. Wykonano również: prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielni NN, instalacje wizualizacji i sterowania oświetleniem doku i placów, instalacje okablowania światłowodowego, montaż szaf krosowych – uruchomienie instalacji oraz remonty instalacji w halach produkcyjnych.

Dokonano remontu i napraw instalacji elektrycznych – układów rozdzielczych sieci przesyłu, stacji transformatorowych.

Wykonano kompleksową instalację zasilania i sterowania linii produkcyjnej demontażu morskich wież wiatrowych, instalację systemu ppoż. w budynkach biurowych (projekt, dostawa i uruchomienie systemu). Przeprowadzono kompleksową instalację IT (projekt, dostaw sprzętu i uruchomienie), prace elektryczne związane z modernizacją zakładów produkcyjnych, prace projektowe, kompleksowy montaż instalacji elektrycznych przy uruchomieniu 4 zakładów.