CRIST S.A.

Dla stoczni CRIST kompleksowo wykonano instalacje elektryczne związane z przebudową zasilania stacji SN oraz instalacji NN. Wykonano również: prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielni NN, instalacje wizualizacji i sterowania oświetleniem doku i placów, instalacje okablowania światłowodowego, montaż szaf krosowych – uruchomienie instalacji oraz remonty instalacji w halach produkcyjnych.

Stocznia Gdańska S.A.

Kompleksowy montaż instalacji elektrycznej związany z zasilaniem urządzeń. Odtworzenie i modernizacja układu zasilania i oświetlenia. Dostawa i montaż rozdzielnic odbiorczych do 2000 A. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej. Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych – uruchomienie instalacji odbiorczych.

Gdańska Stocznia Remontowa Nauta

Kompleksowe wykonanie remontu instalacji elektrycznej pochylni. Demontaż i montaż nowego okablowania rozdzielnic na pochylniach. Wykonanie modernizacji oświetlenia w hali produkcyjnej. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.