Dla Crist Offshore, dostarczyliśmy rozdzielnice elektryczne wraz z uruchomieniem instalacji. Dokonaliśmy przebudowy istniejącej infrastruktury energetycznej (stacja SN, rozdzielnica NN <4000A) oraz świadczymy usługi serwisowe.