Anwil Impeltech Solutions

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego oraz głównego wyłącznika prądu budynku EC Anwil. Wykonanie instalacji systemów AKPiA, wprowadzenie zasilania i

Read More

Boryszew S.A.

Dla Grupy Boryszew wykonano kompleksową instalację sterowania przyjęciem i ewidencją polimerów na wydziale polimeryzacji III.

Faurecia

Dla producenta wyposażenia samochodów oraz metalowych konstrukcji siedzeń, wykonano instalację systemu rozładunku oraz dystrybucji polioli i izocyjanów.

Nobiles

Dla producenta farb we Włocławku dokonano rozbudowy układu sterowania produkcją farb wodorozcieńczalnych.

POL-NIL

Wykonanie projektu wykonawczego systemów automatyki i instalacji słaboprądowych, które obejmują: system sterowania, wizualizacji i nadzoru pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji

Read More

Siarkopol

Wykonanie instalacji na rurociągu do przeładunku komponentów benzynowych wraz z dostawą szaf sterowniczych i uruchomieniem. Prace w strefach EX.