Wykonanie projektu wykonawczego systemów automatyki i instalacji słaboprądowych, które obejmują: system sterowania, wizualizacji i nadzoru pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz mediów – BMS, system monitorowania pomieszczeń (RMS), system detekcji oparów wybuchowych, system kontroli dostępu oraz sterowania i sygnalizacji śluz, instalację sieci komputerowej / telefonicznej.