Wykonanie instancji elektrycznej zasilania całego obiektu (instalacja SN i NN), instalacji odbiorczych wraz z instalacją teletechniczną. Prefabrykacja tablic rozdzielczych. Kompletna przebudowa sieci SN zewnętrznych. Inwestycja pod klucz.