Complete renovation of slipway’s electrical installation: removal and installation of brand new switchboard cables on slipways. Lighting modernization in the production hall. Execution of as-build documentation.

Planowana realizacja na rok 2016: wykonanie instalacji zasilania 15 kV stacji T-2053 z PZ-2019.