Dla Głównego Wykonawcy – Skanska S.A. – wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne na Sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu dla zadania „Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu”. Wykonano kompleksowe instalacje elektryczne w ramach budowy Sądu Rejonowego i Okręgowego w Elblągu.