Dla polskiego producenta śmigłowców, wykonano następujące usługi: wdrożenie Systemu Monitorowania Pomieszczeń (RMS), wykonanie układu rejestracji wartości wilgotności i temperatury w pomieszczeniu produkcyjnym wraz ze stacją komputerową do archiwizacji pomiarów, a także montaż i uruchomienie centrali HVAC.