Współpraca z PPNT w Gdyni obejmuje: nadzór nad pracami projektowymi i realizacją przebudowy układu zasilania RG (rozdzielni głównych), zespołów prądotwórczych (agregatów 1MW), UPS. Ponadto zapewniamy stałą obsługę w zakresie konserwacji i przeglądów serwisowych stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, rozdzielni SN i NN.