Rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falowniki. Dostawa, montaż rozdzielni. Rozruchy instalacji. Wykonanie kompleksowej instalacji sieci strukturalnej TECHNIP.