Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania całego obiektu (instalacja NN), instalacji odbiorczych. Prefabrykacja tablic rozdzielczych. Kompletna przebudowa zewnętrznych sieci SN. Inwestycja pod klucz.