Kompleksowe wykonanie remontu instalacji oświetlenia awaryjnego, dostosowanie rozdzielnic do pomiaru zużytej energii, remont zasilania i sterowania agregatu pompowego, rozbudowa rozdzielnic NN, usunięcie kolizji instalacji elektrycznej SN, remont pompowni chemikaliów, rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falownik.

Wykonanie robót branży automatyka i elektryka dla stanowiska rozładunku cystern. Remont zasilania i sterownia napędu 4300 mP7. Remont zasilania i sterowania napędów zasuw 4300 RD5. Wykonanie remontu instalacji teletechnicznych, remont kontroli dostępu, remont oświetlenia drogi 3-4, projekt instalacji oświetleniowej. Remont układów pomiarowych.

Wykonanie zasilania systemów sterowania i automatyki w TIR DEMI. Dostawa i montaż rozdzielni zasilająco sterowniczych. Montaż i uruchomienie systemów. Wykonanie remontu instalacji zasilania i sterowania napędami 4100 -MP1/MP2.

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki systemu dozowania dodatku do obniżania zawartości siarkowodoru w oleju opałowym. Instalacja wraz z projektem. Kompleksowa wymiana instalacji światłowodowej Lotos Kolej.

Planowane realizacje na rok 2016: roboty remontowe w branży automatycznej K i A oraz elektrycznej na instalacjach i obiektach Grupy Lotos S.A.