Park Zbiorników Diesel – rozpoczęcie prac związanych z wymiana infrastruktury zasilającej, sterującej MOV, uziemiającej, oświetleniowej – dostawa i montaż wraz z uruchomieniem rozdzielni sterującej układami energetycznymi i automatyki.