Wykonanie instalacji i uruchomienie sterowania układu centrali MAHU oraz montaż urządzeń. Wdrożenie Systemu Monitorowania Pomieszczeń (RMS), wykonanie układu rejestracji wartości wilgotności i temperatury w pomieszczeniu produkcyjnym wraz ze stacją komputerową do archiwizacji pomiarów, a także montaż i uruchomienie centrali HVAC.