Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji SN. Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych. Dostawa i montaż systemów SSP, SWIN, CCTV, KD, IT, DSO. Wykonanie instalacji oświetleniowej. Montaż i uruchomienie inst. rezerwowego zasilania. Sterowanie i wizualizacja instalacji oświetleniowej.