Dla producenta artykułów dziecięcych, dokonano budowy nowego zakładu produkcyjnego, która stanowiła realizację pod klucz. Ponadto, wykonano projekty instalacji elektrycznej sieci SN, NN, a także projekty instalacji teletechnicznych, IT, SAP i DSO. Wykonano wizualizację systemów automatyki instalacji. Zadania zrealizowano wraz z uruchomieniem produkcji.

Na przestrzeni ostatnich lat wykonano również: montaż i uruchomienie linii produkcyjnej, montaż i uruchomienie rozdzielni odbiorczych, kompleksową instalację elektryczną hali produkcyjnej.