CRIST S.A.

Dla stoczni CRIST kompleksowo wykonano instalacje elektryczne związane z przebudową zasilania stacji SN oraz instalacji NN. Wykonano również: prefabrykację, dostawę

Read More

Stocznia Gdańska S.A.

Kompleksowy montaż instalacji elektrycznej związany z zasilaniem urządzeń. Odtworzenie i modernizacja układu zasilania i oświetlenia. Dostawa i montaż rozdzielnic odbiorczych

Read More

Gdańska Stocznia Remontowa Nauta

Kompleksowe wykonanie remontu instalacji elektrycznej pochylni. Demontaż i montaż nowego okablowania rozdzielnic na pochylniach. Wykonanie modernizacji oświetlenia w hali produkcyjnej.

Read More